HISTORIA

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Wojciecha Kryczek na początku 2011 roku. Siedzibą Kancelarii jest Wrocław, działalność prowadzona jest również w Warszawie. Oferta Kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców a także osób indywidualnych.

Pomoc prawna udzielana jest już na etapie wyboru formy organizacyjnej działalności gospodarczej, poprzez pomoc w tworzeniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bieżącą pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe a także likwidację działalności.Dla Klientów Kancelarii sporządzane są opinie prawne, umowy wraz z ich opiniowaniem a także sporządzane i opiniowane są uchwały organów spółek. Na każdym etapie świadczonych usług, udzielane są porady i konsultacje prawne. Prowadzona jest windykacja wierzytelności zmierzająca do odzyskania należności.

Podmiotom zainteresowanym skorzystaniem z oferty Kancelarii oferowane jest także zastępstwo prawne i procesowe na każdym etapie postępowania administracyjnego, podatkowego, sądowego, sądowo – administracyjnego oraz egzekucyjnego.

Przedmiotem specjalizacji  Kancelarii  są  szeroko  rozumiane  zagadnienia prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego oraz prawa pracy.

Ze szczegółową ofertą Kancelarii mogą się Państwo zapoznać w zakładce "Usługi". Z Kancelarią współpracują także specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa oraz inni doradcy.


O MNIE

Wojciech Kryczek (wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu) ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu w wyniku której uzyskał tytułu radcy prawnego. Jest wpisany na Listę Radców Prawnych pod numerem WR-2065.

Radca prawny Wojciech Kryczek specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada też doświadczenie w prawie budowlanym a także znajomość Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.

Posiadane doświadczenie zawodowe jest także wynikiem pracy w organach administracji podatkowej w tym kontroli podatkowej. Działalność związana ze sporządzaniem wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej, głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pozwoliła poznać procedury związane z przyznawaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Współpracuje także z jednym z przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, gdzie ma styczność z zagadnieniami prawa gospodarczego, handlowego, energetycznego oraz ochrony konkurencji.
Powered by Tomasz Strupiechowski