ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne (materialne i procesowe),
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo budowlane,
 • warunki kontraktu na budowę FIDIC,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne (materialne i procesowe),

W ramach poszczególnych dziedzin prawa świadczona pomoc prawna obejmuje następujący zakres usług:

 • sporządzanie umów oraz ich opiniowanie,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie uchwał organów spółek,
 • sporządzanie pozwów oraz innych pism procesowych,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • windykację należności,
 • zakładanie i rejestrację spółek handlowych,
 • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym, podatkowym, sądowo-administracyjnym, egzekucyjnym.

Usługi te mogą być wykonywane w sposób doraźny lub w ramach stałej obsługi prawnej.


PARTNERZY

Przy realizacji zleceń, Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz innymi podmiotami zajmującymi się świadczeniem wyspecjalizowanych usług. Wśród Partnerów Kancelarii znajdują się takie podmioty jak:

 

Kancelaria Biegłego Rewidenta Verum Audyt

 http://static.goldenline.pl/firm_logo/078/firm_125646_b711b6_small.jpg

 

 

     
Powered by Tomasz Strupiechowski